Huurvoorwaarden

Artikel 1 – Duur van de huurperiode

 1. Het product wordt gehuurd voor minimaal een week, ofwel 7 dagen. De huurperiode kan verlengd worden per week. Op de website van Jij erbij kan huurder een huurperiode boeken van maximaal drie weken.  Als huurder één van de producten langer wil huren, neem dan contact op via het contactformulier of per e-mail (welkom@jijerbij.nl).
 2. Het product moet geretourneerd zijn op de volgende momenten,

Bij ophalen en terugbrengen,

  • Bij 1 week huur, haalt huurder hem op dag 1 op en brengt huurder hem op de 8e dag terug
  • Bij 2 weken huur, haalt huurder hem op dag 1 op en brengt huurder hem op de 15e dag terug
  • Bij 3 weken huur, haalt huurder hem op dag 1 op en brengt huurder  hem op de 22e dag terug

bijvoorbeeld, huurder komt de drager ophalen op maandag, dan moet huurder hem dinsdag een week later weer terugbrengen.

  • Jij erbij brengt de huurder minimaal 2 dagen van te voren op de hoogte van het moment van afhalen, dit zal meestal in de avond vanaf 18 uur zijn.
  • Wanneer huurder niet op het afgesproken moment het product op komt halen of kan komen halen, neemt hij/zij contact op met Jij erbij om een nieuwe afspraak te maken. Hierbij blijft de vooraf overeengekomen huurperiode van toepassing, dus zullen er geen kosten gecrediteerd worden.

Bij per post opsturen en terugsturen,

  • Bij 1 week huur, ontvangt huurder het pakket op dag 1 op en zorgt huurder dat Jij erbij op de 9e dag het retourpakket weer ontvangen heeft
  • Bij 2 weken huur, ontvangt huurder het pakket op dag 1 op en zorgt huurder dat Jij erbij op de 16e dag het retourpakket weer ontvangen heeft
  • Bij 3 weken huur, ontvangt huurder het pakket op dag 1 op en zorgt huurder dat Jij erbij op de 17e dag het retourpakket weer ontvangen heeft

bijvoorbeeld, Jij erbij stuurt het product naar u op en hij komt op maandag bij huurder aan, dan zorgt huurder dat de drager woensdag een week later weer bij Jij erbij bezorgd is.

Artikel 2 – Huurprijs en borg

 1. De producten worden verhuurd voor 10 euro per week. Verder heeft ieder product een borg die de nieuwprijs van het product benaderd. Bij het huren van het product worden zowel de huurprijs van alle gekozen weken, als de borg, evenals eventuele verzendkosten vooraf afgerekend. Wanneer het bedrag door Jij erbij ontvangen is wordt het product pas verzonden of kan het worden opgehaald.
 2. De eventuele kosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van de huurder.
 3. Binnen een week nadat de drager retour is gekomen stort Jij erbij de resterende borg, zie artikel 4, terug op de rekening van waar het bedrag in eerste instantie is overgemaakt.
 4. Wanneer het product te laat geretourneerd wordt, zie artikel 1, wordt per dag 5 euro van de borg ingehouden.
 5. Wanneer huurder binnen 2 maanden na het einde van de huurperiode overgaat tot aanschaf van een vergelijkbaar product als het gehuurde product, ontvangt huurder korting ter hoogte van de betaalde huur (exclusief borg, verzendkosten en eventueel andere bijkomende kosten) tot een maximum van 10% van de prijs van het nieuw aangeschafte product. De dragers/merken die gekozen kunnen worden zijn te vinden op de pagina Verkoop dragers en draagjassen

Artikel 3 – Gebruik en veiligheid

 1. Huurder zal het product uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze op de markt gezet is.
 2. Bij het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder op de hoogte te zijn van de werking van het product en hoe deze veilig te gebruiken.
 3. Bij gebruik van de gehuurde producten rust te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid bij de huurder. Jij erbij is op geen enkele manier aansprakelijk voor ongevallen, schade, problemen etc. veroorzaakt door of bij gebruik van het product.
 4. Jij erbij voert voorafgaand aan de huurperiode een visuele controle uit. De huurder erkent bij in ontvangstneming dat hij/zij het product in goede staat heeft ontvangen.
 5. Er mag niet gegeten of gedronken worden in of bij de producten
 6. Er mag niet gerookt worden in de buurt van de producten, of de producten mogen niet opgeborgen worden in ruimtes waar gerookt wordt
 7. Gebruik geen parfum of eau de toilette bij het gebruik van de producten, dit gaat er slecht uit en zorgt al snel voor overprikkeling van een volgende huurder of kindje van een volgende huurder
 8. Producten van Jij erbij mogen gebruikt worden in ruimtes waar huisdieren zijn. Voorkom dat huisdieren op de dragers gaan liggen, hun nagels of tanden erin zetten etc. door de producten op een plek op te bergen waar ze er niet bij kunnen. En voorkom zoveel mogelijk dat er haren op het product komen in verband met eventuele allergieën van een volgende huurder.
 9. Voorkom verkleuring door de zon door het product in de bijgeleverde tas op te bergen. Is het product toch overmatig verkleurd, dan behandelt Jij erbij dit als schade, zie artikel 4

Artikel 4 – Schade en vlekken

 1. Het gehuurde product mag door de huurder niet gewassen worden, bij verkeerd wassen kan namelijk onherstelbare schade ontstaan. Tenzij vooraf schriftelijk is overeengekomen.
 2. Mochten er onverhoopt toch vlekken in het product komen neem dan direct contact op met Jij erbij, door een e-mail met foto’s en omschrijving te sturen naar welkom@jijerbij.nl. Jij erbij kan deze dan beoordelen en met de huurder afstemmen hoe deze gereinigd kan worden.
 3. Het is huurder niet toegestaan schade te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde producten. Tenzij vooraf schriftelijk is overeengekomen.
 4. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan aan het product meld dit direct aan Jij erbij, door een e-mail met foto’s en omschrijving te sturen naar welkom@jijerbij.nl.
 5. Bij herstelbare schade aan het gehuurde product brengt Jij erbij de kosten van de reparatie en eventuele bijkomende kosten in mindering op de borg en zal het resterende bedrag teruggestort worden.
 6. Bij onherstelbare schade aan het gehuurde product, of bij verlies van het product, wordt de volledige borg ingehouden.

Artikel 5 – Annulering

 1. Wanneer huurder wenst af te zien van het huren van het product en dit minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de huurperiode kenbaar maakt, zal Jij erbij het volledige huurbedrag, de verzendkosten evenals de volledige borg terugstorten.
 2. Wanneer huurder minder dan 2 werkdagen voor aanvang van de huurperiode kenbaar heeft gemaakt hiervan af te willen zien, bestaat de mogelijkheid dat het gehuurde product al naar de huurder is verzonden. In dat geval stort Jij erbij de borg terug volgens artikel 2. Mocht het product nog niet onderweg zijn naar huurder dan stort Jij erbij de borg en de verzendkosten terug binnen 7 dagen.
 3. Het hierboven genoemde bedrag wordt door Jij erbij teruggestort op het rekeningnummer waarvan het bedrag in eerste instantie was overgemaakt.
 4. Huurder maakt kenbaar dat hij/zij af wil zien van de overeengekomen huurperiode door een e-mail te sturen naar welkom@jijerbij.nl, met daarin zijn/haar naam, bestelnummer, de huurperiode en een omschrijving van het gehuurde product.

Wanneer een verhuur-drager naar aanleiding van een consult tijdelijk gebruikt wordt tot de door de klant nieuw aangeschafte drager opgehaald is, zijn Artikel 1 en  Artikel 5 niet van toepassing. De aanbetaling voor de nieuwe drager wordt ook gezien als borg voor de geleende drager en de huurprijs is in dit geval 0 euro. 

Wanneer de algemene voorwaarden afwijken van deze huurvoorwaarden zijn deze huurvoorwaarden leidend.